Poniżej możesz obejrzeć demo 2015 oraz wybrane efekty z naszego repertuaru. Każda realizacja to inny projekt i w zależności od szczegółowych informacji jest dobierany program.

Demo 2015:

Duchy:

Stolik:

Akt manipulacyjny:

Kobieta zmienną jest:

Pręgierz:

Przenikanie przez szybę:

Kajdany:

Taniec z chustami 2 :